Edukativno-zabavni centar Budućnost je formiran krajem 2020. godine u cilju pokretanja kulturnog života Jelaha i okolnih naselja. Osnovne aktivnosti su organizacija besplatnih aktivnosti za mlade alii ostale kategorije stanovnika.

Facebook