EZCB Play

Naš edukativno zabavni centar u Jelahu nudi STEM edukacijske kurseve za mlade. Naš rad je baziran na STEM i Montessori metodama učenja i prilagođen je dobnoj starosti polaznika. Naša škola konstantno je posvećena razvijanju STEM programa i učenju o tehnologiji, nauci, fizici, matematici i jeziku, korištenjem naprednih tehnika i alata. Naš program i predavači dio su Europske porodice STEM škola.Koristimo razne edukacione alate i igračke od kojih su najzastupljeniji Lego i Arduino programi. Naše aktivnosti sastoje se od učešća u zajedničkom i pojedinačnom rješavanju zadataka, razvijajući kod polaznika vještine razmišljanja i rješavanja problema korištenjem naučnih metoda u projektima. Naši predavači su educirani i iskusni predavači koji većinom dolaze iz oblasti informacionih tehnologija. Učenje je bazirano na rješavanju problema i projekata. Mi primjenjujemo proces učenja u kojem se studentima postavljaju pitanja, problemi i scenariji, uključujući studije slučaja, rad na terenu, istrage ili istraživački projekti. Instruktivni pristupi namijenjeni su rješavanju različitih potreba učenja, interesa ili kulturne pozadine učenika.

Pratite naš rad na Facebooku!