GI! – Građanske inicijative pokrenute u cilju zaštite prirode, društva i javnih dobara.

Neformalna grupa VBU – Valter brani Usoru je građanska inicijativa prvenstveno kreirana u cilju zaštite rijeke Usore od izgradnje brana, mini hidroelektrana (mHE) i ostalih postrojenja koja imaju negativan uticaj na našu rijeku i njenu okolinu. Osim ovih osnovnih bavimo se i drugim aktivnostima vezanim za zaštitu i očuvanje prirodnih resursa. Dio smo mreže BiH organizacija koje se bore za zaštitu i očuvanje rijeka BiH ali i Balkana.

https://www.facebook.com/groups/530092124532159

Neformalna grupa za stare ratnike Bosnaske je formirana 2012. godine u cilju pomaganja najugroženijim bivšim borcima Armije BiH i njihovim porodicama. Naša grupa pomaže i ostalim ugroženim kategorijama stanovništva ali i javnim institucijama i to prvenstveno osnovnim školama u Tešnju i okolini. Osnovna aktivnost nam je humanitarni rad na područiju općine Tešanj, rad sa RVI i oboljelim od PTSP-a.

https://www.facebook.com/NG-Za-stare-ratnike-Bosanske-103260934922550

PosadiME je građanska inicijativa pokrenuta sa ciljem očuvanja i proširenja šumskog prostora općine Tešanj i okoline. Cilj je svake godine posaditi što više sadnica na prostoru gdje je već bila šuma.

https://www.facebook.com/Posadi-me-104505674830573

Prirodni resursi općine Tešanj – Google My Maps

Medvjedići dobra srca je neprofitno i neformalno udruženje posvećeno razmjeni igračaka, odjeće i školske opreme za djece bilo koje životne dobi. Medvjedići dobra srca je organizacija pokrenuta u cilju doniranja igračaka mališanima koji nisu u mogućnosti da sebi priušte iste. Za sada je fokus grupe na općinu Tešanj i okolne općine i opštine.

https://www.facebook.com/Medvjedici-dobra-srca-491320044730603