NG SBR

Zbog teške materijane situacije u kojoj su se našli mnogi bivši borci Armije BiH a koji žive u BiH, u drugoj polovini 2012. godine formira se NG Stari Bosanski ratnici u cilju pomaganja najugroženijim bivšim borcima Armije BiH i njihovim porodicama. NG uglavnom čine prvenstveno bivši borci Armije BiH ali i ostali građani koje žele da pomognu. Sva donirana sredstva koriste se za podjelu paketa pomoći u obliku paketa sa osnovnim prehrambenim proizvodima, dječijim paketima sa odjećom i hranom te novčanom pomoći za lječenje najugroženijih bivših boraca Armije BiH na teritoriji općina Tešanj, Teslić i Doboj. Naš rad je transparentan i vodimo redovnu evidenciju i dokumntaciju o utrošenim sredstvima.

Glavni ciljevi i aktivnosti udruženja su:

-da se PTSP izdvoji iz grupe oboljenja i prizna kao psihička povreda nastala u ratu
-da se proširi esencijalna lista lijekova za borce sa PTSP-om
-da se edukacijom i terapijama smanji broj suicida veterana rata i ostalih
-da se edukuju članovi porodica veterana rata oboljelih od PTSP-a

Ostali ciljevi i aktivnosti:

-javno prezentovanje rezultata rada grupe
-prevencija i pomoć pri posljedicama sekundarne traumatizacije
-podsticanje organiziranja slobodnog vremena članova grupe
-organiziranje rekreativnih aktivnosti članova grupe i njihovih porodica
-podsticanje na osnivanju stručnih timova za pomoć i grupa za samopomoć veterana rata 92/95 liječenih od PTSP-a

Pratite naš rad na Facebooku