NG VBU

Neformalna grupa sa ciljem nadzora, zaštite i očuvanja rijeke Usore i njenog ekosistema, kao i susjednih ekosistema. Glavne aktivnosti grupe su lobiranje za zaštitu ekosistema, realizacija akttvnih projekata i inicijativa za zaštitu ekosistema, lobiranje za zaustavljanje gradnji malih hidroelektran ana rijeci Usori, pomoć i saradnja sa grupama i udruženjima u BiH i svijetu sa sličnim ili istim ciljevima.

« of 2 »

Pratite naš rad na Facebooku!

U toku je nekoliko građanskih inicijativa i to:

  1. Nadzor izdavanja okolinskih i ostalih dozvola za objekte koji ugrožavaju okolinu
  2. Zaustavljanje izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Usori
  3. Zaustavljanje izgradnje asfaltne baze na rijeci Usori
  4. Zaustavljanje sječe šumskog pojasa oko Usorske doline i oko rijeke Usore
  5. Zaštita rijeke Usore – izgradnja ribljih staza na rijeci Usori
  6. Zaštita rijeke Usore – čišćenje obala rijeke Usore
  7. Zaštita rijeke Usore – obnova biljnog pokrivača usorskog ekosistema
  8. Zaštita rijeke Usore – rušenje brana na rijeci Usori

Interaktivna radna mapa