”MANIFEST NEFORMALNOG GRAĐANSKOG POKRETA VALTER”

Mi građani Bosne i Hercegovine, stanovnici općine Tešanj i svih 25 mjesnih zajednica, ovim putem iskazujemo svoju demokratsku, slobodnu i društveno odgovornu volju da kroz Neformalni građanski pokret ”VALTER” ( u nastavku NGP VALTER ) afirmišemo i preduzimamo građanske akcije kroz demokratski dozvoljene procedure, u cilju dostizanja standarda razvijenih društava, sa akcentom na osiguranje poštivanja Ustavom i međunarodnim pravnim dokumentima zagarantovanih prava pojedinaca kao slobodnih građana, kao i unaprijeđenje egzistencijalnog minimuma u cijelom društvu.

S obzirom da trenutno stanje u bosansko-hercegovačkom društvu generalno, pa tako i na nivou naše lokalne zajednice, uključujući i administraciju Općine Tešanj, pokazuje otuđenost i bahatost vladajućih struktura od principa djelovanja u interesu građana i da se suštinski na taj način nedopustivo podrivaju ljudska prava i osnovne slobode, a u posljednje vrijeme evidentno je i ugrožavanje osnovnih egzistencijalnih potreba stanovništva i pojedinaca ( redukcije vode, zagađen zrak, pravo na dostojan rad i dr. ). Fokus djelovanja NGP VALTER bazirat će se na analizi funkcionisanja općinskih i drugih struktura vlasti u različitim sferama društvenog okvira, a u slučaju povrede zakonskih propisa, ignorisanja ili pogrešne primjene društvenih ovlaštenja na štetu stanovništva ili pojedinaca, argumentovano i pravovremeno preduzimanje građanskih, pravnih, socijalnih i svih drugih dozvoljenih aktivnosti kako bi se strukture vlasti kroz zajednički glas javnosti natjerale da svoj dobro plaćeni rad implementiraju na način kojim se maksimalno ostvaruje opće društveni interes, tj. razvoj društva i svakog pojedinca.

U demokratskim i pravno razvijenim društvima javnost na različite načine i u punom kapacitetu slobode kritički pristupa na retrogradno ponašanje vladajućih struktura na svim nivoima vlasti i glasno osuđuje takvo ponašanje kao apsolutno nedopustivo, jer se ovakvim pristupom nadležnih, odgovornih i kroz izbore ovlaštenih političkih predstavnika čini pravna i društvena anarhija nad proklamovanim demokratskim standardima, pravilima i vrijednostima na koje su se ti isti obavezali preuzimanjem plaćenih pozicija. Uz Vašu građansku podršku NGP VALTER u narednom periodu će biti glas javnosti, neformalni okvir građanskog aktivizima, koji je otvoren svim razumnim i slobodnim pojedincima iz različiti društvenih slojeva i profesija.

Djelovanje i preduzimanje građanskih akcija bazirat će se na kvalitetnoj analizi u pristupu svakom društvenom problemu, a naročito u oblasti: zaštite osnovnih ljudskih prava, sloboda i opće društvene egzistencije, sa naglaskom na: – preduzimanju aktivnosti i radnji za osiguranje kvalitetnih životnih uslova – pokretanje procedura pred nadležnim institucijama i organima u cilju zaštite zagarantovanih prava pojedinaca i stanovništva, – pozivanje na odgovornost nadležnih, – zaštitu ugroženih kategorija stanovništa, – pokretanje inicijativa za osiguranje kvalitetne egzistencije ( pravo na rad, na obrazovanje, jednak pristup društvenim resursima i dr. ) – razvoj kvalitetnog okruženja za mlade, – zaštita i očuvanje životne okoline, prirodne i kulturne baštine, – unaprijeđenje društvene etike.