Rijeka je središta biološke raznolikosti. Živi svijet rijeka obuhvaća mnoge skupine životinja i biljaka koje su često specijalizirane za ovakva staništa. Dio životinja i biljaka žive na kopnu, ali su neraskidivo vezane uz vodena staništa. Rijeka je stanište mnogih vrste vodenih biljaka, alge, mahovine i potopljene biljke. Česte su i alge kremenjašice i mahovine.

Podjela

Bakterije i praživotinje

Oblići, kolnjaci i kolutićavci

Ličinke dvokrilaca i mlade ribe

Veslonošci, rašljoticalci, ljuskari i jednakonošci

Upoznajte neke od stanovnika rijeke Usore i njene okoline

Čaplja

Upoznajte raznovrsni životinjski svijet rijeke Usore i njene okoline

Bijela čaplja

Upoznajte raznovrsni životinjski svijet rijeke Usore i njene okoline

Puž

Upoznajte raznovrsni životinjski svijet rijeke Usore i njene okoline

Poskok

Upoznajte raznovrsni životinjski svijet rijeke Usore i njene okoline